Ask

Ask

Fraxinus excelsior L.

fraxexceKategori: Glycosider
Familie: Olivenfamilien (Oleaceae)
Engelsk: Ash
Tysk: Esche

Beskrivelse:

Højt træ med lysegrå bark og store, sammensatte blade, inddelt i 4-8 lancetformede, savtakkede, 5-6 cm. lange småblade, med et enkelt blad i spidsen. Træet blomstrer i April eller Maj. Der findes omkring 50 arter i slægten Fraxinus.

Indholdsstoffer:

Barken (cort. fraxini) indeholder cumaringlycosiderne fraxin og fraxinolglycosid og deres agluconer fraxetin og fraxinol, og desuden bitterstoffet mannit, som tidligere benævntes fraxinin.

Bladene (fol. fraxini) indeholder flavonoidet quercetin, mannit, inosit, dextrose (D-glucose), gummistoffer, garvestoffer og en æterisk olie med forskellige terpener.

Virkninger og bivirkninger:

Fraxin er urindrivende og øger udskillelsen af urinsyre. Bladene virker meget let afførende (glycosider og bitterstof), men så lidt, at det ikke kan betale sig at udnytte virkningen terapeutisk.

Anvendelse:

Bladene benyttes som understøttende medicin ved gigtlidelser, selvom det nok ville være mere logisk at benytte barken på grund af fraxinindholdet, og til slap blære og stenlidelser: 30 g.blade overhældes med 0.5l. kogende vand og gives i små doser dagen igennem.

Planten var engang optaget i mange forskellige landes farmakopéer, hvor den blev anført som mulig erstatning for kinabark (cort. chinae). I dag benyttes den kun meget lidt.

Ask er et værdifuldt tømmertræ, som gror hurtigt og leverer sejt og elastisk ved – i gamle dage benyttedes det til fremstilling af spyd og buer, og bruges stadig i dag til økseskafter og andet værktøj.

I det gamle Norden var Ask et symbol på det guddommelige: Livets træ, Yggdrasil, som nåede fra jord til himmel (læs: fra materie til ånd), og ved hvis fod nornerne Urd, Verdande og Skuld vævede menneskenes livstråd og klippede den over, når tiden var inde – en nordisk, mytologisk parallel til hinduernes Kundalini, energistrømmene i rygsøjlen og det æteriske legeme.